image
ručně psaný podpis, biometrický podpis, dynamický podpis

Podpisový 14´´(A4) LCD tablet VPad 1400 (VPSign)Špičkový barevný velkorozměrový (14´´) podpisový tablet z produkce společnosti VPSign umožňuje zobrazování dokumentů ve formátu A4. Narozdíl od menších podpisových zařízení, které sejmutý podpis "odesílají" do dokumentu na počítač, nabízí VPad 1400 podepsání dokumentu tak, jak jsme zvyklí na papíře - podepisujeme se přímo do zobrazeného dokumentu na bázi filozofie:

What You See is What You Sign!
Podepisujete to, co vidíte!

VPad 1400 je mimořádně vhodný k podepisování smluv (dokumentů) na přepážkách organizací - klient vidí, co podepisuje, a proto není třeba vybavovat pracoviště dalším monitorem, případně řešit otázku zamezení viditelnosti textu pro další osoby stojící za klientem. Barevný displej VPad 1400 umožňuje "v mezičase" projekci obrazových reklamních sdělení - informace, loga apod.


Hlavní oblasti určení
 • Bankovnictví a finanční služby (pojišťovnictví)
 • Telekomunikace
 • Servisní organizace
 • Státní správa -úřady
 • Zdravotnictví
 • Služby, organizace cestovního ruchu, obchodní sféra

Klíčové vlastnosti VPad 1400
 • Zobrazuje dokument v plné velikosti, ve vysokém rozlišení a barevně
 • Pracuje v souladu s legislativou platnou pro oblast elektronického podpisu
 • Zpracovává vícestránkové dokumenty s více podpisy generované libovolnou lokální Windows aplikací nebo centrálním serverem pomocí generátoru dokumentů-formulářů
 • Zachycuje klíčové behaviorální biometrické charakteristiky podpisu
 • Podpisový SW Wizard umožňuje efektivní tvorbu formulářů
 • Je kompatibilní s PKI (Public Key Infrastructure)
 • V mezičase umožňuje zobrazování reklamních ploch – dokumentů
 • Je připojován k pracovní stanici přes standardní USB rozhraní
 • Je snadno integrovatelný do provozních systémů organizace (ERP, CRM, apod.)
 • Má robustní odolnou konstrukci pro použití k masivnímu provozu